Zápočet dobropisu a faktury

Dobropisy lze hradit zápočtem jiné vystavené faktury. Vybere se daný dobropis, přepne se na kartu Úhrady a stiskne se tlačítko Nová úhrada.

Obr. 1 - Úhrada dobropisu zápočtem.

Obr. 1 - Úhrada dobropisu zápočtem.

Poté se zobrazí dialog, pomocí kterého se vybere doklad pro zápočet. Po potvrzení se vygeneruje úhrada k hrazenému dobropisu.

Obr. 2 - Výběr dokladu pro úhradu dobropisu zápočtem.

Obr. 2 - Výběr dokladu pro úhradu dobropisu zápočtem.


Obr. 3 - Tisková sestava opravný daňový doklad - Dobropis.

Obr. 3 - Tisková sestava opravný daňový doklad - Dobropis.