VZOR - Formulář pro odstoupení od smlouvy


Název prodávajícího: <údaje tučně předvyplnit>

Sídlo prodávajícího: 

IČ prodávajícího: 

Internetová stránka e-shopu: 

Emailová adresa prodávajícího: 

Telefon prodávajícího: 


Oznamuji, že tímto v zákonné lhůtě 14-ti dnů odstupuji od následující smlouvy:


Číslo objednávky:

Číslo daňového dokladu:

Název a kód zboží:

Datum objednání zboží (uzavření kupní smlouvy):

Datum obdržení zboží:


Jméno a příjmení kupujícího:

Bydliště kupujícího:

Emailová adresa kupujícího:

Kontaktní telefon kupujícího:

Kupní cena byla uhrazena způsobem:

Prosím o vrácení kupní ceny způsobem: (číslo účtu)

Důvod odstoupení: (není nezbytné vyplňovat)

 

V ……................………… dne …………….........


…...……...............................................……………..

podpis (v případě odeslání v tištěné podobě)