Výpočet slev

Slevy se do objednávky vloží pomocí tlačítka „Zkontrolovat slevy“. Tato funkce vyhodnotí danou objednávku a pokud dle podmínek v číselníku Vouchery a Slevy je možné na tuto objednávku využít nějakou slevu, zobrazí tyto slevy v okně, kde je pak můžeme potvrdit nebo odmítnout. Nad procesem vkládání slevových položek do objednávky tak máme plnou kontrolu. 

Vložení voucheru nebo slevy do objednávky.

Potvrzení nového stavu položek se provádí v tomto okně. Pokud některou nově vypočtenou slevovou položku nechceme z jakéhokoli důvodu do objednávky vložit, stačí odškrtnout výběrové políčko; tato položka se poté do objednávky nepřenese.


Přehled dostupných slev, které je možno uplatnit na konkrétní objednávku.