Výkupní smlouva

Smlouvy se pořizují v modulu Výkup. Smlouvu lze také vytvořit zkopírováním z jiné smlouvy. K tomu slouží tlačítko "Kopie smlouvy", kde si lze zvolit, zda chceme zkopírovat pouze záhlaví smlouvy anebo také její položky.


Obr. 1 - Výkupní smlouvy.

Obr. 1 - Výkupní smlouvy.

Položka smlouvy obsahuje krom názvu také možnost začlenění do kategorie, zapsání vykoupeného množství a ceny za toto množství. Název položky bude uveden na výkupní smlouvě a nemusí být totožný s názvem na skladové kartě.

Na detailu položky lze volitelně provést již naskladnění na konkrétní skladovou položku. Slouží k tomu tlačítko "Naskladnit zboží". 

Obr. 2 - Detail položky výkupní smlouvy.

Obr. 2 - Detail položky výkupní smlouvy.

Úhrada kupní ceny

Na záložce Úhrady lze vložit úhradu částky, kterou zaplatil kupující prodávajícímu. Úhrady lze zadávat i částečné a to jak v hotovosti, tak bezhotovostně. 


Obr. 3 - Úhrada kupní ceny.

Obr. 3 - Úhrada kupní ceny.


Tisk

Výkupní smlouvu lze kdykoli vytisknout. Existuje několik základních variant tiskových sestav, např. výkupní smlouva vytištěná dvojmo na A4 tak, aby šla rozstřihnout a mít tak najednou dva exempláře anebo také smlouva, na které je zobrazen také výdajový pokladní doklad o zaplacení kupní ceny. Sestavy lze modifikovat dle vlastních preferencí.


Obr. 4 - Vytištěná výkupní smlouva s úhradou kupní ceny.

Obr. 4 - Vytištěná výkupní smlouva s úhradou kupní ceny.