Výběr vyúčtování ke zpracování

Vyúčtování lze vybírat přímo ze seznamu vyúčtování (podmenu Komise/Vyúčtované komise) nebo přes komisní smlouvy.

Výběr přes seznam vyúčtování

V seznamu vyúčtování lze potřebná vyúčtování vybrat pomocí filtru, který umožňuje zvolit nejrůznější výběrová kritéria. Například můžete chtít vybrat všechny dnes vytvořená vyúčtování. Vyúčtování lze také vybírat interaktivně zakliknutím zaškrtávacího políčka výběr, tak jako je to obvyklé i na jiných seznamech. 


Obr. 1 - Filtrační formulář pro vyúčtování komisních smluv.

Obr. 1 - Filtrační formulář pro vyúčtování komisních smluv.

Výběr přes komisní smlouvy

V seznamu komisních smluv nejprve vyhledáme komisní smlouvy, které nás zajímají, mohou to být např. smlouvy konkrétního klienta anebo smlouvy, které byly vyúčtovány v určitém čase a podobně. K tomu nám opět dobře poslouží filtrační formulář.

Obr. 2 - Filtrační formulář pro komisní smlouvy.

Obr. 2 - Filtrační formulář pro komisní smlouvy.


V praxi třeba nastává situace, kdy komitentovi pošlete avízo o tom, že má u vás připraveny peníze za nějaké prodané komisní zboží a v mezidobí, než mu tyto peníze vyplatíte, se prodá ještě nějaké další jeho zboží. V tuto chvíli si můžete vyfiltrovat komisní smlouvy daného klienta, které mají částku "k vyúčtování" větší než nula a nad takto vybranými smlouvami vygenerovat vyúčtování.

Pokud máte komisní smlouvy vyfiltrované, můžete využít funkce z panelu nástrojů, které vám k těmto smlouvám zobrazí jejich vyúčtování (ale také třeba dodatky nebo jejich zboží).


Obr. 3 - Zobrazení souvisejících dokladů k vybraným komisním smlouvám.

Obr. 3 - Zobrazení souvisejících dokladů k vybraným komisním smlouvám.


1 - Vybrané komisní smlouvy pomocí zaškrtávacího políčka výběr

2 - K vybraným smlouvám zobrazí jejich vyúčtování

3 - K vybraným smlouvám zobrazí jejich dodatky

4 - K vybraným smlouvám zobrazí jejich zboží


Tip: Všechny možnosti filtrování a výběru dat jsou podrobně popsány v samostatném článku Filtrování dat.