Verze 3.1.93.1, datum vydání: 28. 3. 2018

 • Nový modul Komunikace
 • Nový modul Přecenění zboží
 • Nová funkce Fulltextové vyhledávání
 • Filtrování dat - Viditelnost filtrů
 • Filtrování dat - Oprávnění pro filtry
 • Logování tisku a exportu dat
 • V souvislosti s rozhodnutím Ústavního soudu o vyloučení bezhotovostních plateb z EET, nabízí ContOS možnost vypnout EET pro různé způsoby plateb v nastavení aplikace.
 • Nastavení aplikace: možnost přednastavení zvláštního režimu jako výchozího při pořizování nových položek na smlouvách.
 • Nastavení aplikace: na tiskových sestavách lze u položek ve zvl. režimu DPH tisknout stále sazbu DPH jako 0%.
 • Nastavení aplikace: Sazby DPH jsou uloženy napevno jako konstanty a nelze je měnit. Nyní stačí pouze zvolit, zda je aplikaci používá plátce nebo neplátce DPH.
 • Vylepšený filtr v EET logu. EET log lze nyní filtrovat na všechny typy částek a také podle označení provozovny. V samotném logu byly do seznamu doplněny informace o celkovém počtu záznamů a také celkový součet tržeb za vyfiltrovaná data.
 • Opraven součet v bance a pokladně (příjmy – výdaje). Na seznamech bankovních a pokladních dokladů se výdajové položky přičítaly namísto toho, aby se odečítaly.
 • Fulltext a vyhledávání: možnost fulltextově prohledávat zboží i podle hodnot vlastností
 • Kopie zboží: Opraveno přebírání vlastností zboží - nyní se přebírají pouze vybrané vlastnosti namísto všech.
 • Zboží/Katalog - filtr: přidána možnost filtrovat podle vícejazyčných názvů a popisů zboží
 • Zboží: v poli pro EAN lze zadávat také alfanumerické znaky a lze jej tedy využít i pro jiné typy čárových kódů
 • Šablony e-mailů: proměnné v šabloně e-mailu jsou automaticky nahrazeny hodnotami i během interaktivního pořizování mailové zprávy
 • Adresář: Odesílání hromadného mailu pomocí průvodce přímo z adresáře.
 • Adresář: možnost odeslat klientovi e-mail přímo z detailu
 • Adresář: možnost zobrazit komunikaci ze všech agend pro daného klienta
 • Vouchery a akce: nyní lze filtrovat prodejky a objednávky také podle toho, zda obsahují nějakou slevovou položku, popř. konkrétní akci.
 • Vouchery a akce: při výpočtu DPH na slevové položce se zohledňuje zvláštní režim DPH
 • Hlavní nabídka aplikace: původní Volba “Emaily” změněna na Komunikace.../SMS a přesunuta na hlavní panel
 • Hlavní nabídka aplikace: šablony mailů přesunuty z číselníků pod Komunikaci
 • Hlavní nabídka aplikace: v menu rozšířen popis z Fakturace na Fakturace/Kasa
 • Komisní smlouvy, položka: úprava vstupu pro ceny na položce komisní smlouvy
 • Objednávky - položka objednávky: možnost změnit zvláštní režim DPH během pořizování položky
 • Komunikace na objednávkách – možnost odeslat novou zprávu jako kopii jiné zprávy
 • Zboží: u nových skladových karet se automaticky přebírá sazba DPH z dané kategorie, do které zboží spadá
 • Vstupy cen v aplikaci – rozšířená validace z pohledu sazby DPH a zvláštního režimu přednastaveného na kategorii zboží. Větší odolnost proti chybám při pořizování dat.
 • Seznamy: změna zobrazení logických hodnot v seznamech, místo checkboxu je vykreslený křížek pouze tam, kde je daný příznak nastaven.
 • Více informací ZDE