Uvedení zboží do prodeje

Po sepsání smlouvy se v seznamu zboží objeví položky této nové smlouvy jako nové skladové karty. Na tomto místě je vhodné doplnit další informace související s prodejem, jako je např. podrobný popis, doplnění dalších vlastností, nahrání fotografií atd. 

Spoustu těchto informací lze samozřejmě zapsat již v průběhu pořizování komisní smlouvy, ale většinou každý chce samotné sepsání smlouvy zkrátit na nejnutnější minimum.

Tip: Skladové karty z vybraných komisních smluv lze snadno a rychle zobrazit tak, že nejprve zaškrtnete potřebné komisní smlouvy a poté z menu Akce vyberete volbu "Zobrazit skladové karty vybraných smluv".


Obr. 1 - Rychlé zobrazení všech položek zboží z vybraných komisních smluv.