Typy nákladů

Seznam typů nákladů, které lze účtovat do příslušné komisní smlouvy. Zpravidla se jedná o storno poplatky, náhrady škody a související služby.

Obr. 1 - Seznam typů nákladů.

Obr. 1 - Seznam typů nákladů.