Tisk a export voucherů

Vygenerované vouchery lze vytisknout na arch papíru, na samolepící štítky apod. K dispozici je základní sestava, kterou však lze doplnit a upravit tak, aby vyhovovala grafickému ztvárnění voucherů a dárkových poukázek.

Sestavy jsou k dispozici v tiskovém dialogu na seznamu voucherů, tak jak je v ContOSu obvyklé.

Náhled tisku dárkových voucherů. Grafický vzhled je možno upravit.

Export vygenerovaných voucherů

Vygenerované vouchery lze také vyexportovat do souboru formátu csv (čitelný v Excelu), aby je bylo možno využít v dalším zpracování jako je např. odeslání e-mailem v rámci personifikovaného hromadného mailingu nebo jako podklad do tiskárny pro zhotovení tištěných voucherů s jedinečným kódem.

Export se provádí tak, že se v seznamu akcí a slev najede na akci obsahující vygenerované vouchery a v panelu nástrojů se stiskne zelené tlačítko export. Z exportního dialogu se vybere profil „Seznam jedinečných voucherů pro aktuální slevu“.

Export vygenerovaných voucherů do souboru.

Vyexportované vouchery lze pak dále zpracovávat třeba v Excelu. 

Kódy voucherů v Excelu.