Synchronizace údajů na kartách

Skladové a kmenové karty umožňují vzájemně synchronizovat své údaje. Když například zapíšete do kmenové karty nějakou změnu, tak se tento údaj propíše také do souvisejících skladových karet. A naopak. Pokud při editaci skladové karty provedete opravu údaje, pak se tato změna přenese také do kmenové karty.

Tato funkce pomáhá snadným způsobem udržovat všechna data stále aktuální.

Synchronizaci údajů je potřeba nejprve zapnout v nastavení aplikace. Pak se musí vybrat údaje, které se budou automaticky synchronizovat. Synchronizovat lze základní údaje jako jsou název, kategorie nebo měrná jednotka a vlastnosti zboží. Vzhledem k tomu, že není vždy žádoucí synchronizovat všechny údaje, je nutné nejprve zvolit ty, které synchronizovány budou.

Obr. 1 - Nastavení synchronizace údajů v nastavení aplikace.

Obr. 1 - Nastavení synchronizace údajů v nastavení aplikace.

1 - Aktivace funkce automatické synchronizace

2 - Výběr údajů a vlastností, které budou automaticky synchronizovány

Údaje se vybírají z číselníku hodnot. V horní části seznamu jsou základní údaje a následovány jsou vlastnostmi. Po zaškrtnutí zvolených údajů se stiskne tlačítko Vybrat.

Obr. 2 - Výběr hodnot, které budou automaticky synchronizovány.

Obr. 2 - Výběr hodnot, které budou automaticky synchronizovány.


Synchronizace údajů je podporována také v průvodci hromadnými změnami zboží a katalogu. Pokud je hromadnou změnou dotčen údaj, který podléhá synchronizaci, pak je automaticky zapsán do souvisejících karet.