Státy a skupiny států

Seznam států, do kterých lze doručovat zásilky. Státy jsou dále členěny do skupin (např. tuzemsko, EU, ostatní svět). Takto definovaným skupinám lze poté v číselníku způsobů doručení definovat další parametry jako cena dopravy apod.