Státy a skupiny států

Seznam států, do kterých lze doručovat zásilky. Státy jsou dále členěny do skupin (např. tuzemsko, EU, ostatní svět). Takto definovaným skupinám lze poté v číselníku způsobů doručení definovat další parametry jako cena dopravy apod. Číselník se nachází v podmenu Expedice.

Obr. 1 - Číselník států a skupin států.

Obr. 1 - Číselník států a skupin států.