Sloučení objednávek

Někdy si zákazník ještě vzpomene, že chce do objednávky ještě něco přidat, popř. vytvoří hned za sebou dvě a více objednávek. Je samozřejmě možné to vyřešit tak, že položky z ostatních objednávek přepíšeme do té hlavní objednávky a ty ostatní stornujeme. ContOS však obsahuje nástroj na sloučení objednávek, který tuto operaci provede rychleji a pohodlně.

Postup

  1. V seznamu objednávek zaškrtněte ty objednávky, které chcete sloučit. 
  2. V menu Akce vyberte Sloučení objednávek
  3. V následném dotazu stiskněte tlačítko s číslem objednávky, do které chcete ty ostatní sloučit. Po potvrzení operace se sloučení provede. Slučované objednávky budou smazány.
  4. Sloučenou objednávku je pak vhodné zkontrolovat a popř. upravit výši poštovného, platnost voucherů, slev apod.


Pravidla:
1) Objednávky, na které byl již vystaven daňový doklad slučovat nelze.
2) Položky s poštovným a poplatkem za platbu se nepřenášejí, proto raději vždy zkontrolujte, zda výše poštovného a poplatku za platbu odpovídá vašim pravidlům.
3) Sloučit lze maximálně 10 objednávek. Pokud by nastala situace, kdy potřebujete sloučit více objednávek, pak lze sloučení do jedné objednávky provést postupně.