Seznam vyúčtování

Standardní seznam obsahuje všechna existující vyúčtování. Nad ním je možné provádět další hromadné operace jako jsou tisky, odesílání vyúčtování e-mailem, SMS avíza, ale i generování příkazů do banky nebo generování úhrad.

U každého vyúčtování jsou k dispozici záložky s položkami vyúčtování, jeho úhradami, platebními příkazy a komunikací. Na již existujících vyúčtováních lze rovněž dodatečně měnit některé údaje, přidávat úhrady, příkazy a odesílat e-maily či SMS.

Obr. 1 - Hromadné operace s vyúčtováním v seznamu vyúčtování