PSČ

Seznam poštovních směrovacích čísel. Možno evidovat i zahraniční PSČ, ve kterých jsou i alfanumerické znaky. Seznam lze aktualizovat z internetové databáze České pošty.

Seznam je dostupný z podmenu Expedice a také přímo z detailu Adresáře.

Obr. 1 - Číselník PSČ.

Obr. 1 - Číselník PSČ.