Nesplacené půjčky, propadlé zástavy, naskladnění zástavy

V okamžiku, kdy klient nestihne půjčku vrátit do sjednaného data splatnosti, je smlouva označena jako propadlá. Propadlé smlouvy jsou barevně odlišeny a představují tedy takové smlouvy, které nebyly včas splaceny, a u kterých je potřeba provést následné vypořádání. Nejčastěji se jedná o naskladnění zástavy na sklad za cenu, která představuje částku, které byla klientovi půjčena.

Po naskladnění je možno takovou smlouvu uzavřít, čímž je vyřízená. Propadlou zástavu je pak možno standardně prodat a je viditelná na skladových kartách.

Postup naskladnění

U položky smlouvy rozklikneme tlačítko „+“ a zobrazí se nám možnosti naskladnění. Po stisku tlačítka Nové naskladnění můžeme danou položku naskladnit na novou nebo existující skladovou kartu v potřebném množství a za danou cenu. Jednu položku tak můžeme naskladnit na více karet najednou, což se hodí v případě, kdy se jedna zástava rozpadne na jednotlivé součásti (např. zastavený PC se po propadnutí rozebere na jednotlivé komponenty, které se pak prodávají zvlášť).

Obr. 1 - Naskladnění propadlé zástavy na sklad.

Obr. 1 - Naskladnění propadlé zástavy na sklad.

Příklad naskladnění na více skladových karet – rozpad:

Obr. 2 - Naskladnění propadlé zástavy na více skladových karet.

Obr. 2 - Naskladnění propadlé zástavy na více skladových karet.

Sestava kniha zástav

Zástavní kniha je důležitá souhrnná sestava o hospodaření v zástavní činnosti. Tato sestava je vhodným podkladem pro účetní a vykazuje náklady a zisk v této činnosti.

Obr. 3 - Tisková sestava Přehled zástavních smluv (Kniha zástav).

Obr. 3 - Tisková sestava Přehled zástavních smluv (Kniha zástav).