Nastavení přístupových oprávnění v modulu Prodej

Přístupová oprávnění v modulu Prodej se nastavují na úrovni každého uživatele aplikace. Seznam uživatelů se nachází v hlavním menu Nastavení a servis/Uživatelé. Poté stačí zobrazit detail daného uživatele a přepnout se na záložku fakturace, zboží.

Důležité: Ještě než se pustíme do popisu a nastavování jednotlivých oprávnění, je třeba zkontrolovat, zda má daný uživatel do tohoto modulu přístup. To ověříme na záložce Základní údaje v sekci Přístup k modulům.

Obr. 1 - Nastavení oprávnění uživatele v modulu Prodej.

Obr. 1 - Nastavení oprávnění uživatele v modulu Prodej.

Přehled oprávnění

 • Omezení maximálního počtu dokladů, zobrazených v seznamu dokladů.
  Pokud nechcete, aby uživatel měl možnost vidět vždy všechny uložené daňové doklady, můžete mu omezit počet záznamů, který bude aplikace vracet. Výsledkem každého filtru nebo hledání bude vždy maximálně tolik záznamů, kolik má zde uživatel nastaveno. Pokud je max. hodnota = 0, zobrazují se všechny záznamy.
 • Zakázat změnu faktury
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli provádět jakékoli úpravy na již vytvořeném dokladu/ faktuře.
 • Nezobrazovat součty v seznamu prodejů
  V zápatí seznamu dokladů se zobrazují součty některých částek. Zapnutí tohoto omezení tyto součty přestane zobrazovat.
 • Zakázat vytvoření dobropisu
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli vytvářet dobropisy.
 • Zakázat přidávat/měnit expedici
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli vytvářet nebo měnit záznamy o expedici.
 • Zakázat storno prodeje
  Zapnutí tohoto omezení neumožní uživateli stornovat prodej/daňový doklad.
 • Povolit schvalování prodejní ceny
  Zapnutí tohoto oprávnění umožní uživateli ovlivňovat příznak "schválená prodejní cena" na kartě zboží.