Jak získat přehled prodeje

K získání přehledu o tom, jaké zboží bylo prodáno a jaký byl obrat a zisk, slouží tisková sestava Přehled prodeje. Tato sestava se nachází v modulu Prodej po vyvolání tiskového dialogu (tlačítko Tisk nebo CTRL+P). Sestava se nazývá Přehled prodeje a nachází se ve skupině Přehledy.

Obr. 1 - Dialog před tiskem a sestava Přehled prodeje.

Obr. 1 - Dialog před tiskem a sestava Přehled prodeje.

Před zahájením tisku se zobrazí dialog, ve kterém se specifikuje, které položky (agendy) chcete do sestavy zahrnout a období, za které se přehled spočítá.

Obr. 2 - Dialog sestavy Přehled prodeje, výběr agend a období.

Obr. 2 - Dialog sestavy Přehled prodeje, výběr agend a období.


Výsledná sestava obsahuje podrobný opis položek s údaji o nákupní, prodejní ceně a zisku a pak také další účetní údaje. Na konci je zobrazena rekapitulace.

Obr. 3 - Sestava Přehled prodeje a rekapitulace.

Obr. 3 - Sestava Přehled prodeje a rekapitulace.