Jak vložit neskladovou položku

Do prodejního dokladu lze vložit také neskladové položky, tzn. takové položky, které nejsou zavedeny ve skladových kartách. Na detailu položky stačí rozkliknout menu na tlačítku Přidat položku:

Obr. 1 - Přidání neskladové položky

Obr. 1 - Přidání neskladové položky


V detailu položky poté vyplníme název položky jak bude uvedena na dokladu a údaje o množství a ceně.

Obr. 2 - Detail neskladové položky

Obr. 2 - Detail neskladové položky