Převod zboží z komisní smlouvy na výkup

V komisním prodeji prodává komisionář zboží jménem jiné osoby (komitenta), přičemž vlastnictví zboží přechází přímo z komitenta na konečného kupce. Z různých důvodů však může nastat situace, kdy se komisionář rozhodne zboží od komitenta odkoupit. V některých případech může být pro komisionáře výhodné zboží odkoupit, zejména pokud má důvod věřit, že ho bude schopen prodat později za lepší cenu, nebo pokud chce uvolnit místo pro jiné zboží. Pro komitenta může být odkup výhodný, pokud potřebuje rychle získat peníze a nechce čekat na prodej.

Tento krok znamená přechod z komisní smlouvy na smlouvu výkupní. Výkupní smlouva je pak smlouvou, která slouží jako doklad o odkoupení zboží od komitenta. Při odkupu se mění povaha právního vztahu mezi komisionářem a komitentem - z komisního vztahu, kde komisionář jedná v zájmu komitenta, se stává obyčejný kupní vztah.

Popis

Položky komisní smlouvy, které jsou dosud nevyřízené, tzn. nebyly ještě prodány, vráceny nebo vyúčtovány, budou z dané komisní smlouvy vyňaty a přesunuty do nové výkupní smlouvy. Na výkupní smlouvě je možné buď vytvořit záznam pro každou komisní položku, tzn. přenos 1:1 anebo vytvořit pouze jedinou souhrnnou položku, která bude sdružovat všechny položky z komisní smlouvy.

Výsledkem operace je nová výkupní smlouva s nevyřízenými položkami z původní komisní smlouvy. Na výkupní smlouvě je v poli poznámka uvedena informace, že se jedná o "Odkup zboží z komisní smlouvy č. NNNNN". Naproti tomu z dané komisní smlouvy převedené položky zmizí.

Postup

V seznamu komisních smluv vybereme komisní smlouvu, ze které chceme převést položky na smlouvu výkupní. V menu Akce zvolíme "Odkoupení nevyřízených položek aktuální komisní smlouvy".

Vyvolání funkce na převod komisních položek na novou výkupní smlouvu.

Vyvolání funkce na převod komisních položek na novou výkupní smlouvu.

Vybereme, zda chceme položky převést do výkupu tak, jak jsou 1:1 anebo, zda chceme z komisních položek na výkupní smlouvě vytvořit pouze jedinou souchrnnou položku.

Volba způsobu převodu položek.

Volba způsobu převodu položek.


Po skončení operace se zobrazí hlášení s číslem nově vzniklé výkupní smlouvy.

Informace o dokončení převodu a číslo nové výkupní smlouvy.

Informace o dokončení převodu a číslo nové výkupní smlouvy.


V seznamu výkupních smluv nyní uvidíme nově vytvořenou výkupní smlouvu s převedenými komisními položkami. Zde si všimněte, že z původních 4 knih v komisi, byly na výkupní smlouvu převedeny pouze dvě knihy, protože pouze tyto dvě knihy byly ještě nedotčené žádným obchodním pohybem (nebyly prodány).

Automaticky vytvořená výkupní smlouva s položkami, které byly vyňaty z původní komisní smlouvy.

Automaticky vytvořená výkupní smlouva s položkami, které byly vyňaty z původní komisní smlouvy.


Původní komisní smlouva tedy po provedení operace vypadá následovně. Opět si povšimněte, že převedené knihy už na ní nefigurují, ale stále tam zůstaly ty dvě, které se již podařilo prodat, a které teď čekají,m až budou vyúčtovány a vyplaceny. V poznámce smlouvy byla taé automaticky doplněna poznámka, že zboží z této smlouvy bylo převedeno na smlouvu výkupní.

Takto vypadá komisní smlouva, ze které byly některé položky převedeny na výkup.

Takto vypadá komisní smlouva, ze které byly některé položky převedeny na výkup.