Způsoby licencování aplikace

Každý zákazník má v rámci své činnosti specifické požadavky na stupeň integrace a provozování informačního systému. Obchodní systém ContOS může být provozován v různých režimech podle potřeby zákazníka.

Základní variantou je zakoupení licence na provoz konkrétních modulů. Zákazník si řeší instalaci a konfiguraci sám, k dispozici má standardní helpdesk pro dotazy a řešení problémů.

Další možností je využití služeb pro implementaci (nasazení) systému do reálného prostředí a řešení s tím spojených problémů a požadavků. Zákazník získá připravené a nakonfigurované prostředí pro provoz.

Nejvyšším stupněm spolupráce je zajištění každodenního provozu a rozvoje implementace prostřednictvím servisní smlouvy.

V případě jednorázových potřeb lze využít možnost individuálních úprav formou zakázkové práce.

Obchodní model

Provozování obchodní činnosti je dynamický, neustále se rozvíjející obor. Software, který tuto činnost integruje, musí umět na tyto situace reagovat. Existují dvě základní situace, ve kterých je ContOS provozován.

Samostatný zákazník

Režim tzv. „krabicového software“, kdy zákazník užívá software rutinně a jeho požadavky na provoz jsou takřka neměnné. Jedná se spíše o podnikání menšího rozsahu, kde jsou obchodní procesy jednodušší. Zákazník si dokáže vyřešit většinu problémů a situací spojených s provozem software, popř. má externí firmu, která mu zajišťuje provoz jeho výpočetní techniky.

Servisní smlouva

V případě rozsáhlejší obchodní činnosti, většího počtu zaměstnanců a častěji se měnícím obchodním procesům, ať už je to rozšiřování anebo počáteční rozvoj při náběhu podnikání, vzniká větší potřeba na přizpůsobení informačního systému, na zajištění jeho stoprocentního provozu. Více zaměstnanců (a jejich případná fluktuace), více počítačů v síti a více zákazníků generuje také více každodenních starostí s provozem. V tomto režimu je vhodná užší spolupráce v rámci servisní smlouvy, která zajistí přednostní a soustavnou péči o celý systém. Zákazník a jeho zaměstnanci mají k dispozici kvalifikovanou podporu, která je schopná řešit provozní problémy a zároveň pomáhat s dalším rozšiřováním a nasazováním systému v dalších procesech podnikání.

A. Licence software ContOS

Licence pro vybrané moduly ContOS. Software je poskytován jako služba, tzn. licence je poskytována na časové období. V rámci tohoto období má zákazník nárok na všechny aktualizace, nové funkce v rámci licencovaných modulů a nové verze, které jsou průběžně vydávány.

Lze si zakoupit pouze ty moduly, které jsou právě potřeba. Rovněž je možné postupně přikupovat nové moduly. Před prodloužením na další období lze naopak nevyužité moduly již dále nekupovat, přičemž je zachována možnost přístupu k datům a záznamům z těchto již nepoužívaných modulů. Není tedy třeba se obávat nemožnosti přístupu k datům po skončení platnosti licence.

Tento model poskytování licence je výhodný i v situacích, kdy s podnikáním začínáte a ještě nevíte, jak se konkrétním činnostem bude dařit. Neriskujete tedy zbytečně vysoké výdaje za software. Rovněž, pokud se rozhodnete některou svou činnost ukončit, můžete určitý modul dále neprodlužovat. I v takovém případě budete mít však nadále přístup k datům, které jste do té doby pořídili, ovšem pouze v omezeném režimu. Vhodné zejména pro dohledávání starších dokladů nebo dat pro účetnictví.

Začínající provozovatelé nemusí investovat velké částky do pořízení funkčního systému. Nemusí investovat dokonce žádné částky, neboť obchodní systém ContOS je v edici START dostupný zcela zdarma. Jediným limitem je počet obchodních dní, po které lze s programem pracovat. Časem, až se provozovatel s novým systémem seznámí a začne plně využívat všech jeho výhod, může přejít k některé z vyšších edicí, které již žádná omezení nemají. Rovněž lze postupně s rozšiřováním vlastní obchodní činnosti přikupovat za výhodných podmínek licence na další počítače – bez ohledu na počet uživatelů, kteří s programem ve skutečnosti budou pracovat.

Není podstatné, na kolika počítačích bude ContOS nainstalován, je však možné být k jedné databázi současně připojen pouze z tolika počítačů, kolik připojení je zakoupeno.

Je to vstřícné zejména pro případy, kdy s ContOSem potřebuje občas pracovat někdo další, typicky účetní, a bylo by nákladné pořizovat zvláštní licenci pro takového uživatele. Stačí tedy zajistit, aby v daném momentě nepracovalo v ContOSu více lidí, než pro kolik je zakoupeno licencí.

Aktuální ceník a cenová kalkulačka je zveřejněna v objednávce.

B. Implementace systému

Implementace spočívá v nasazení systému do provozu, jeho počáteční konfigurace a přizpůsobení.

Cena implementace je stanovena individuálně dle rozsahu a začíná od 2000,- bez DPH.

Aplikace – desktop

 • analýza požadavků, obchodních procesů, prostředí a infrastruktury v místě implementace
 • instalace software
 • integrace do provozního prostředí a obchodních procesů
 • školení, ovládání, metodika

E-shop

 • analýza požadavků, obchodních procesů, výběr řešení (e-shop třetích stran x vývoj na míru)
 • implementace, webhosting
 • integrace s ContOS, výměna dat
 • školení, ovládání, metodika

C. Servisní smlouva

 • Vyčleněný měsíční objem času pro průběžnou a soustavnou péči o celý systém
 • Programování nadstandardních doplňků, analýza a řešení individuálních požadavků
 • Rozvoj a údržba individuálních úprav
 • Správa databáze, dohled nad provozem systému, aktualizace komponent
 • Přednostní podpora, vhodné pro zákazníky, kteří potřebují zajistit stabilní údržbu a rozvoj svého řešení, vyžadují častou podporu pro své pracovníky
 • Výhodou časová garance a možnost plánování úprav dle priorit v obchodní činnosti
 • Finanční předvídatelnost na delší období
 • Minimální měsíční plnění ve výši 2 hodin
 • Základní hodinová sazba je uvedena v objednávce

D. Individuální úpravy a práce

 • Jednorázové zakázkové práce, analýza problému a jeho řešení
 • Tvorba a úpravy tiskových sestav
 • Programování individuálních doplňků
 • Vhodné spíše pro občasné, méně časté situace
 • Časová garance pouze dohodou
 • Základní hodinová sazba je uvedena v objednávce