Dotazy na právní a účetní aspekty podnikání

Někdy nastanou situace, kdy Váš dotaz směřuje spíše k právním nebo účetním aspektům podnikání, které však v rámci technické podpory k produktu neřešíme. Doporučujeme Vám však využít služeb portálu pro podnikání a export BusinessInfo.cz, kde Váš dotaz jistě kvalifikovaně zodpoví:

https://www.businessinfo.cz/cs/online-nastroje/online-dotaz.html