Pokročilé filtrování adresáře

Filtrační okno v adresáři klientů má kromě standardních možností také několik specifických polí, která lze využít pro filtrování klientů dle dalších kritérií a získat tak cenné obchodní informace. Podrobnosti jsou uvedeny pod obrázkem níže.

Obr. 1 - Filtrování v adresáři klientů.

Obr. 1 - Filtrování v adresáři klientů.

1 - Pohledávky: filtrování dle výše pohledávky, kterou za daným klientem máte. Pohledávkou se rozumí např. vystavená faktura nebo objednávka

2 - Závazky: filtrování dle výše závazku, který za daným klientem máte. Závazkem se rozumí např. vystavené vyúčtování komisní smlouvy, ze kterého musíte komitentovi vyplatit utrženou částku za prodané zboží, vystavený dobropis, výkupní smlouva apod.

3 - Procento opravných daňových dokladů vůči běžným daňovým dokladům (ODD/DD [%]): číslo vyjadřuje procentuální podíl stornovaných daňových dokladů na celkově vystavených dokladech a říká, v jak velké míře dochází u klienta ke stornování jeho daňových dokladů. Díky tomu můžete například vyfiltrovat takovéto nespolehlivé zákazníky a dále s nimi pracovat. 

Příklad: Zákazník udělá 4 objednávky, ke kterým vystavíte daňové doklady, z nichž 3 poté stornuje - např. vrátí zboží v zákonné lhůtě. Jeho "procento" je tedy 75, tzn. 75% svých objednávek nakonec stornuje, resp. vrátí zakoupené zboží.

4 - Procento stornovaných objednávek vůči běžným objednávkám (OBJ/ST [%]): číslo vyjadřuje procentuální podíl stornovaných dokladů na celkově vystavených dokladech a říká, jak moc daný klient stornuje své objednávky. Díky tomu můžete například vyfiltrovat takovéto nespolehlivé zákazníky a dále s nimi pracovat. 

Příklad: Zákazník udělá 4 objednávky, z nichž 3 poté stornuje. Jeho "procento" je tedy 75, tzn. 75% svých objednávek nakonec stornuje.

5 - Komisní prodej: Lze vyfiltrovat ty klienty s komisní smlouvou, u kterých máte v prodeji dosud nějaké zboží. Těmto klientům lze pak snadno vytisknout kontrolní soupis jejich zboží, které aktuálně prodáváte včetně aktuální prodejní ceny a odkazem na příslušnou komisní smlouvu. Takovou sestavu jim lze odeslat mailem jako přílohu PDF.

6 - Datum založení: Filtrace klientů dle data, resp. období, ve kterém jejich účet vznikl. To zahrnuje jak zákazníky zaevidované v ContOSu, tak i ty, kteří se zaregistrovali přes e-shop. Získáte tak např. přehled klientů, kteří se zaregistrovali za minulý měsíc. Důležité: Aby bylo možno tento údaj sledovat, je potřeba mít v nastavení aplikace povolen záznam dat o vytváření/editaci dat.

7 - Poslední přihlášení: Filtrace klientů podle datumu, kdy se naposledy přihlásili v e-shopu. Díky tomu lze zjistit neaktivní zákaznické účty, anebo účty, na které se delší dobu nikdo nepřihlásil. Takto získaná data lze využít třeba pro nějakou marketingovou kampaň, ve které tyto "spící" klienty "probudíte" např. nějakým slevovým kupónem apod.