Odpojování síťové jednotky

Pokud je ContOS instalován na počítači s Windows 7 Home nebo Windows XP a zároveň je sdílen v síti s ostatními klientskými stanicemi, může se během práce objevit chyba připojení "Connection timed out". Připojené síťové jednotky jsou poté zpravidla v odpojeném stavu a ContOS přestane fungovat.

Tento problém je způsoben nevhodným nasazením původně desktopového systému jako serveru. Windows 7 Home ani podobné desktopové edice nejsou určeny pro provoz v situacích, které jinak vyžadují použití serverového operačního systému.

Výše popsaná chyba se zapisuje do logu událostí v systému Windows s textem "Server nemůže vyhradit paměť ze systémového nestránkovaného fondu, protože bylo dosaženo nastaveného limitu vyhrazení nestránkovaného fondu."

Lze však provést níže uvedená nastavení v registrech hostitelského systému, tzn. toho, kde je ContOS nainstalován. Tím je problém vyřešen. Doporučujeme však, aby v situacích, kdy se k databázi připojují více než 3 PC, byl použit standardní serverový systém  (Windows 2008 Server Standard a vyšší).


Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\LanmanServer\Parameters] "Size"=dword:00000003Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management] "LargeSystemCache"=dword:00000001