Odeslání dokladů do EET

Všechny tržby, které jsou do EET odesílány se sdružují v modulu Pokladna (hotovost) a Banka (platby kartou).

U všech dalších dokladů (smlouvy, faktury, objednávky), kde se evidují úhrady, jsou rovněž uváděny informace o stavu odeslání EET, popř. je odtud možné tržbu odeslat nebo se podívat do logu na stav evidence tržby.

Obr. 1 - Odeslání aktuální tržby na EET

Obr. 1 - Odeslání aktuální tržby na EET

V modulu Pokladna/Banka je tedy k dispozici vždy kompletní přehled všech tržeb a jejich aktuálního stavu odeslání. Rovněž lze z tohoto místa odesílat, ať jednotlivě, tak hromadně,všechny tržby, které do EET vstupují a dosud nebyl odeslány,popř. mají chybový stav.

Hromadné odesílání označených tržeb:

Obr. 2 - Odeslání vybrané tržby na EET

Obr. 2 - Odeslání vybrané tržby na EET

EET Log a stav odesílané tržby:

Obr. 3 - EET log odeslaných tržeb

Obr. 3 - EET log odeslaných tržeb

Forma úhrad

Do ETT vstupují všechny doklady hrazené v hotovosti nebo platební kartou. Existují však případy, kdy některá typy úhrad do EET nespadají. Pro tyto případy je možnost ručně ovlivnit, zda taková konkrétní úhrada bude do EET posílána. Pokud má uživatel ContOSu právo,může příznak o odeslání do EET změnit.

Obr. 4 - Odesílání tržby EET na pokladním dokladu

Obr. 4 - Odesílání tržby EET na pokladním dokladu

Tiskové sestavy

Na všech tiskových sestavách, kterých se EET přímo či nepřímo dotýká, jsou uváděny veškeré údaje, které zákon o EET nařizuje. 

Účtenka:

Obr. 5 - Účtenka s EET kódy BKP a FIK

Obr. 5 - Účtenka s EET kódy BKP a FIK

Daňový doklad, který je likvidován dvěma úhradami. Obě úhrady jsou hotovostní a tudíž odeslané do EET:

Obr. 6 - Daňový doklad s EET kódy BKP a FIK při částečných úhradách

Obr. 6 - Daňový doklad s EET kódy BKP a FIK při částečných úhradách

Stavy odeslání dokladu na server EET

Stav odeslání informuje o tom, v jakém stadiu je daná tržba,která vstupuje do EET. Stav odeslání je uváděn u každé tržby nebo v EET Logu. ContOS eviduje tyto stavy:

Odesláno

Tržba je úspěšně odeslána na EET. FIK je k dispozici.

Chyba komunikace

Během odesílání tržby došlo k chybě při komunikaci – výpadek spojení, serveru apod. V tomto případě není k dispozici FIK, na dokladech se proto tiskne pouze PKP. Pokud se později podaří tržbu odeslat, bude už k dispozici také FIK.

Chyba dat

Tržba obsahuje chybná data a proto nebyla zaevidována.

Zrušeno

Odesílání tržby bylo zrušeno.

Chyba validace

Tržba neprošla ověřovacím procesem ContOSu před odesláním. Nebyla odeslána do EET. V EET logu je k dispozici podrobnější informace o důvodu zamítnutí.

Odeslat

Tržba je připravena k odeslání do EET.

Neodesílat !

Tržba byla původně identifikována ke vstupu do EET, ale uživatel tento příznak zrušil.

Nevstupuje

Tržba nesplňuje znaky pro vstup do EET, nebude tedy posílána.

Odesílat ?

Tržba původně vyhodnocená jako nevstupující do EET byla uživatele zařazena do odeslání.

Odesláno !

Tržba byla úspěšně odeslána do EET, je získán FIK,vyskytla se však varování vrácená serverem Finanční správy.V EET logu jsou tato varování zobrazena.

Nezjištěn

Aktuální stav odeslání tržby se nepodařilo zjistit.