Vystavení nabídky

Hotovou nabídku jednoduše vystavíte tak, že přepnete její stav z rozpracováno na vystavit. Při nejbližším přenosu dat mezi Aukrem a ContOSem bude tato nabídka odeslána do Aukra, kde bude dle dispozic vystavena. Můžete také nastavit datum a čas, kdy má být nabídky na Aukru zveřejněna. Čili můžete nabídky přenášet libovolně a přitom si stanovit přesný čas, kdy má Aukro danou nabídku zveřejnit.