Nastavení parametrů

Úvodní nastavení parametrů

Před zahájením práce je potřeba nastavit příslušné parametry parametrech aplikace v sekci Zastavárna. V případě, že modul budou využívat i další uživatelé, je vhodné jim nastavit uživatelská a přístupová oprávnění a popř. přístup k některým funkcím zastavárny.

Obr. 1 - Nastavení parametrů zastavárny v aplikaci.

Obr. 1 - Nastavení parametrů zastavárny v aplikaci.

Varianty úroků

Lze přednastavit různé varianty úroků a typů zástavních smluv. Po instalaci je vytvořena základní varianta, kde lze zvolit zejména typ úroku, jeho procentní sazbu, délku trvání zástavní smlouvy a některé limity.

Může se však stát, že v praxi odlišujete úrokovou sazbu nebo délku trvání ZS v závislosti na tom, jaký předmět do zástavy přijímáte. Jiné sazby uplatňujete např. na zlato a jiné na ostatní druh zástav. Možná máte "VIP" klienty, kterým nabízíte výhodnější úrok apod.

V těchto případech si lze vytvořit více variant úroků a pro každou z nich si stanovit odlišné podmínky. Při zakládání zástavní smlouvy pak jednoduše vyberete tu variantu, kterou potřebujete a všechny ostatní parametry smlouvy se dle ní přednastaví.

Na nové zástavní smlouvě lze vybrat konkrétní variantu úroků.

Na nové zástavní smlouvě lze vybrat konkrétní variantu úroků.

 Uživatelská oprávnění

Každému uživateli aplikace lze omezit jeho oprávnění k modulu Zastavárna. Nejběžnější je zakázání zpětné editace smlouvy, možnost měnit úrok nebo znovu odemykat již ukončenou smlouvu.

Obr. 2 - Nastavení oprávnění v zastavárně pro uživatele.

Obr. 2 - Nastavení oprávnění v zastavárně pro uživatele.