Nastavení parametrů

Úvodní nastavení parametrů

Před zahájením práce je potřeba nastavit příslušné parametry parametrech aplikace v sekci Zastavárna. V případě, že modul budou využívat i další uživatelé, je vhodné jim nastavit uživatelská a přístupová oprávnění a popř. přístup k některým funkcím zastavárny.

Obr. 1 - Nastavení parametrů zastavárny v aplikaci.

Obr. 1 - Nastavení parametrů zastavárny v aplikaci.

Varianty úroků

Lze přednastavit různé varianty úroků a typů zástavních smluv. Po instalaci je vytvořena základní varianta, kde lze zvolit zejména typ úroku, jeho procentní sazbu, délku trvání zástavní smlouvy a některé limity.

Může se však stát, že v praxi odlišujete úrokovou sazbu nebo délku trvání ZS v závislosti na tom, jaký předmět do zástavy přijímáte. Jiné sazby uplatňujete např. na zlato a jiné na ostatní druh zástav. Možná máte "VIP" klienty, kterým nabízíte výhodnější úrok apod.

U každé varianty lze nastavit sazbu úroku dle výše půjčené částky. Lze tak mít různé procentní sazby v různých cenových pásmech.

V těchto případech si lze vytvořit více variant úroků a pro každou z nich si stanovit odlišné podmínky. Při zakládání zástavní smlouvy pak jednoduše vyberete tu variantu, kterou potřebujete a všechny ostatní parametry smlouvy se dle ní přednastaví.

Na nové zástavní smlouvě lze vybrat konkrétní variantu úroků.

 Uživatelská oprávnění

Každému uživateli aplikace lze omezit jeho oprávnění k modulu Zastavárna. Nejběžnější je zakázání zpětné editace smlouvy, možnost měnit úrok nebo znovu odemykat již ukončenou smlouvu.

Obr. 2 - Nastavení oprávnění v zastavárně pro uživatele.

Obr. 2 - Nastavení oprávnění v zastavárně pro uživatele.