Odesílání e-mailů přes SMTP WEDOS

Pokud používáte e-mail v rámci služby od společnosti WEDOS Internet, a.s., pak můžete využít jejich SMTP server také pro odesílání e-mailů z ContOSu. 

Stačí nastavit parametry v ContOSu: Nastavení/Parametry aplikace/Detail/Záložka Nastavení firmy/sekce SMTP nastavení

Server

smtp-nnnnn.mnn.wedos.net  (adresa serveru je vždy uvedena v administraci služeb WEDOSu)

Login

vaše úplná e-mailová adresa

Heslo

vaše heslo pro e-mail

Port

zabezpečené připojení 465 (SSL), 587 (TLS), nebo 25 (nezabezpečeno, nedoporučujeme)

Tlačítkem Test lze ověřit správnost nastavení. Na adresu v kolonce E-mail bude odeslána testovací zpráva. Pokud zpráva dorazí, je konfigurace v pořádku. Pokud dojde k chybě, ověřte nejprve zadané údaje, popř. zkuste změnit číslo portu. 

Upozornění: SMTP WEDOS lze použít pouze, pokud máte odesílací adresu také u společnosti WEDOS. Při pokusu o použití s jinou e-mailovou adresou poštovní server vrátí chybu: SMTP.Send: : Sender address rejected: not owned by user xxxx@yyyy.cz

Společnost TT Software, s.r.o., která ContOS vyvíjí, dodává a zajišťuje jeho podporu, nemá žádný vztah k těmto službám třetích stran a neručí za jejich funkčnost a za správnost uvedených nastavení. V případě technických i jiných problémů s těmito službami se obracejte na podporu konkrétní služby.