Odesílání e-mailů přes SMTP Seznam

Pokud máte e-mail od společnosti Seznam (služba Email), pak můžete využít jeho SMTP server pro odesílání e-mailů z ContOSu.

Stačí nastavit parametry v ContOSu: Nastavení/Parametry aplikace/Detail/Záložka Nastavení firmy/sekce SMTP nastavení

Server

smtp.seznam.cz

Login

vaše úplná e-mailová adresa (včetně @seznam.cz)

Heslo

vaše heslo pro Email

Port

zabezpečené připojení 465 (SSL), 587 (TLS), nebo 25 (nezabezpečeno, nedoporučujeme)

Tlačítkem Test lze ověřit správnost nastavení. Na adresu v kolonce E-mail bude odeslána testovací zpráva. Pokud zpráva dorazí, je konfigurace v pořádku. Pokud dojde k chybě, ověřte nejprve zadané údaje, popř. zkuste změnit číslo portu.

Upozornění: SMTP Seznamu lze použít pouze, pokud máte odesílací adresu také od Seznamu. Při pokusu o použití s jinou e-mailovou adresou poštovní server vrátí chybu: SMTP.Send: Use your own address, please.