Odesílání e-mailů přes SMTP FORPSI

Pokud používáte e-mail v rámci služby od společnosti FORPSI INTERNET CZ, a. s., pak můžete využít jejich SMTP server také pro odesílání e-mailů z ContOSu. 

Stačí nastavit parametry v ContOSu: Nastavení/Parametry aplikace/Detail/Záložka Nastavení firmy/sekce SMTP nastavení

Server

smtp.forpsi.com

Login

stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu

Heslo

stejné přihlašovací údaje jako u serveru pro příchozí poštu

Port

zabezpečené připojení 465 (SSL), 587 (TLS), nebo 25 (nezabezpečeno, nedoporučujeme)

Tlačítkem Test lze ověřit správnost nastavení. Na adresu v kolonce E-mail bude odeslána testovací zpráva. Pokud zpráva dorazí, je konfigurace v pořádku. Pokud dojde k chybě, ověřte nejprve zadané údaje, popř. zkuste změnit číslo portu. 

Nastavení SPF a DMARC záznamu FORPSI

Nastavení SPF a DMARC je důležité, aby vaše e-maily odesílané přes smtp.forpsi,com nepadaly do spamu. V níže uvedeném článku je popsán postup tohoto nastavení:

https://support.forpsi.com/kb/a3160/nastaveni-spf-a-dmarc-zaznamu.aspx


Společnost TT Software, s.r.o., která ContOS vyvíjí, dodává a zajišťuje jeho podporu, nemá žádný vztah k těmto službám třetích stran a neručí za jejich funkčnost a za správnost uvedených nastavení. V případě technických i jiných problémů s těmito službami se obracejte na podporu konkrétní služby.