Nastavení aplikace

Nastavení aplikace naleznete v hlavním menu na záložce Nastavení a servis, kde je tlačítko Nastavení aplikace. Zde se ovlivňuje globální nastavení parametrů a tím chování aplikace pro každého uživatele. Toto nastavení je dostupné pouze uživatelům se správcovským oprávněním.


Jednotlivé oblasti nastavení jsou rozděleny do skupin. 

Obr. 1 - Hlavní nastavení aplikace.

Obr. 1 - Hlavní nastavení aplikace.


Tip: Více sad parametrů. Parametry aplikace mají určené datum, odkdy jsou platné. Je tedy možné mít více sad parametrů a dle data platnosti určit, odkdy bude daná sada aktivní. Změní se od nového roku některé podmínky? Vytvořte si novou sadu parametrů a nastavte datum platnosti od 1. ledna. Ten den automaticky začnou platit parametry, které budou v této sadě uvedeny.

Místní nastavení

Specifickou část tvoří tzv. Místní nastavení, které se vztahuje pouze pro počítač, na kterém je ContOS právě spuštěn. Nastavení se týkají např. výchozí pokladny, která je s daným prodejním místem fyzicky svázaná a také přednastavené tiskárny pro konkrétní účely. Tato nastavení tedy neovlivňují pouze daného uživatele, ale konkrétní počítač. Kdokoli si tedy na tomto počítači ContOS spustí, bude zde mít nastavenou vždy připojenou pokladní tiskárnu nebo bude hotovost přijímat do zde určené pokladny.

Obr. 2 - Místní nastavení.

Obr. 2 - Místní nastavení.