Nastavení aplikace

Globální nastavení parametrů a chování celé aplikace. Platí pro všechny uživatele a je dostupné pouze uživateli admin.

Jednotlivé oblasti jsou sdruženy pomocí záložek od obecných nastavení až po nastavení specifická pro určité agendy. Bližší popis jednotlivých nastavení je uveden vždy v rámci konkrétní agendy.

Obr. 1 - Globální nastavení aplikace.

Obr. 1 - Globální nastavení aplikace.


Místní nastavení

Specifickou část tvoří tzv. Místní nastavení, které se vztahuje pouze pro určitý počítač. Nastavení se týkají např. výchozí pokladny, která je s daným prodejním místem fyzicky svázaná a také přednastavené tiskárny pro konkrétní účely. Nezáleží tedy na tom, který uživatel se k danému počítači přihlásí, ale např. každý bude tisknout účtenku na zde nastavenou pokladní tiskárnu nebo přijímat hotovost do určené pokladny.

Obr. 2 - Místní nastavení.

Obr. 2 - Místní nastavení.