Naskladnění položek z výkupu

Životní cyklus výkupní smlouvy má dvě hlavní části: 

1) dohodnutí kupní ceny, sepsání kupní smlouvy, převzetí věcí a zaplacení kupní ceny

2) popsání, naskladnění vykoupených věcí na sklad a jejich ocenění, aby byly připravené k prodeji


V případě jednoduchých výkupů, kdy např. vykoupíme obraz, mobilní telefon nebo šperk je tato činnost poměrně rychlá a snadná. V případě, že vykoupíme pozůstalost, která spočívá v rozsáhlé knihovně nebo sbírce hudebních nosičů se jedná o činnost komplikovanou a zdlouhavou. 

Při odkupu knihovny z pozůstalosti se zpravidla do kupní smlouvy nezapisuje každá jednotlivost, ale dohodne se kupní cena za celý soubor. Tento soubor je pak předmětem kupní smlouvy. Teprve poté se věci vytřídí, neprodejné se zlikviduje a začnou se naskladňovat ty kousky, které je možné prodat. 

Abychom si do budoucna zachovali informaci o tom, kterou konkrétní knihu od koho máme a kolik nás stála, modul Výkup umožňuje provést naskladnění na skladové karty. Jedna položka z kupní smlouvy se tak může rozpadnout na desítky nebo i stovky a tisíce skladových karet. 

V tuto chvíli se z jednoho souboru věcí stává jednotlivé zboží se svým přesným popisem, fotkou, cenou a skladovým množstvím. A přitom známe jeho pořizovací cenu a kdykoli můžeme dohledat zdrojovou kupní smlouvu, resp, identifikaci toho, kdo nám věc prodal.

Postup naskladňování

Na kartě "Položky smlouvy" je úplně vlevo u každé položky k dispozici rozklikávací tlačítko "+", které zobrazuje seznam naskladněných položek. Pokud na něj klikneme, rozbalí se seznam a v jeho ovládacím panelu jsou tlačítka pro naskladňování. Všechny položky, které se postupně naskladní, se váží k dané položce smlouvy. Naskladnit lze na novou nebo již existující skladovou kartu. Během naskladnění je možné v dialogu zadat počet naskladňovaných kusů a případně určit i jejich kupní cenu. Již provedené naskladnění lze samozřejmě upravit nebo smazat. Tímto způsobem naskladníme všechny položky ze smlouvy.

Obr. 1 - Naskladnění položky výkupní karty na skladové karty.

Obr. 1 - Naskladnění položky výkupní karty na skladové karty.


Hromadný přepočet kupní ceny

Stanovovat kupní cenu u desítek víceméně stejně hodnotných položek je pracné. ContOS proto nabízí funkci, která celkovou kupní cenu z položky smlouvy rozpočítá mezi naskladněné položky. 

Na seznamu naskladněných položek stačí kliknout na tlačítko "Přepočet kupní ceny" a v následném dialogu si vybrat, zda přepočítat všechny položky anebo jen ty, které mají nenulovou cenu (to se hodí, pokud u některých položek chcete nastavit svou vlastní výši kupní ceny). Následně dojde k přepočtu.

Obr. 2 - Hromadný přepočet kupní ceny.

Obr. 2 - Hromadný přepočet kupní ceny.Obr. 3 - Naskladněné položky s přepočtenou kupní cenou.

Obr. 3 - Naskladněné položky s přepočtenou kupní cenou.