Průběh odesílání a jeho logování

Všechny činnosti spojené s vytvářením, modifikací a odesíláním zpráv jsou zaznamenávány a ukládány do Logu akcí, popř. zobrazovány přímo u konkrétní zprávy.

V každém okamžiku lze tedy zjistit, kdo, kdy, a jakou zprávu vytvořil, modifikoval či odeslal a s jakým výsledkem.

Obr. 1 - Průběh odesílání zprávy a zobrazení chyby na kartě Log.

Obr. 1 - Průběh odesílání zprávy a zobrazení chyby na kartě Log.

Log Akcí nabízí komplexní pohled na všechny odesílané zprávy najednou. Lze jej filtrovat a prohledávat.

Obr. 2 - Přehled odeslaných zpráv v Logu akcí.

Obr. 2 - Přehled odeslaných zpráv v Logu akcí.