Licenční informace

ContOS obsahuje komponenty a software třetích stran. Zde se nachází přehled těch, které vyžadují, aby tyto informace byly u takového produktu uvedeny.

TinyMCE - LGPL licence

TinyMCE je moderní HTML editor pro editaci obsahu, který je napsán v javascriptu. 

Odkaz na licenční podmínky: https://github.com/tinymce/tinymce/blob/master/LICENSE.TXT

Copyright (c) Tiny Technologies, Inc. All rights reserved. Licensed under the LGPL or a commercial license.

Chromium Embedded Framework (CEF) - BSD licence

Chromium Embedded Framework (CEF) je framework pro hostování prohlížečů založených na Chromiu v ostatních aplikacích.

Odkaz na licenční podmínky: https://bitbucket.org/chromiumembedded/cef/src/master/LICENSE.txt

Copyright (c) 2008-2014 Marshall A. Greenblatt. Portions Copyright (c) 2006-2009 Google Inc. All rights reserved.

Tento software je poskytován držitelem licence a jeho přispěvateli „jak stojí a leží“ a jakékoliv výslovné nebo předpokládané záruky včetně, ale nejen, předpokládaných obchodních záruk a záruky vhodnosti pro jakýkoliv účel jsou popřeny. Držitel, ani přispěvatelé nebudou v žádném případě odpovědni za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto software, i v případě, že držitel práv byl upozorněn na možnost takových škod.

DelphiEET - MIT licence

Delphi komponenta pro komunikaci s EET. http://www.etrzby.cz

Odkaz na licenční podmínky: https://github.com/mirus77/DelphiEET/blob/master/LICENSE

Copyright (c) 2016 Miroslav Kundela <mail(at)mirus.cz>