Komunikace v adresáři klientů

V adresáři klientů lze odeslat hromadný e-mail vybraným klientům, odeslat e-mail přímo z detailu klienta a také zobrazit veškerou komunikaci daného klienta.

Hromadné odesílání e-mailů a SMS

V adresáři se jednoduše označí dané kontakty a v menu Akce se klikne na „Odesílání e-mailu vybraným klientům“ nebo na „Odesílání SMS vybraným klientům“.

Obr. 1 - Hromadné odesílání e-mailů.

Obr. 1 - Hromadné odesílání e-mailů.

V průvodci se poté vybere šablona zprávy a v editoru se případně upraví. Rovněž je možné ke zprávě připojit přílohy. Přílohy však nelze využít v případě zasílání SMS zpráv.

Tip: Přílohy lze přidávat i přímo do šablony zprávy.

Obr. 2 - Průvodce odesíláním e-mailů, e-mail dle šablony.

Obr. 2 - Průvodce odesíláním e-mailů, e-mail dle šablony.

V dalším kroku se zobrazí seznam kontaktů, na které bude vytvořená zpráva odeslána. Před odesláním se validuje platnost e-mailové adresy, popř. telefonního čísla v případě odesílání SMS zprávy.

Obr. 3 - Přehled vygenerovaných zpráv před odesláním.

Obr. 3 - Přehled vygenerovaných zpráv před odesláním.


Obr. 4 - Vygenerované zprávy, připravené k odeslání.

Obr. 4 - Vygenerované zprávy, připravené k odeslání.


Vygenerované zprávy lze před skutečným odesláním ještě zkontrolovat, popř. editovat. Také je možné vygenerované zprávy odeslat později (hlavní nabídka Ostatní/Odesílání e-mailů).

Průběh zpracování je uložen v logu akcí (hlavní nabídka Ostatní/Log akcí).

Obr. 5 - Log akcí: Protokol o generování a odeslání zpráv.

Obr. 5 - Log akcí: Protokol o generování a odeslání zpráv.

Odeslání e-mailu nebo SMS z detailu klienta

Přímo z detailu klienta lze otevřít dialog pro vytvoření e-mailu nebo SMS a rovnou odeslat. Tato zpráva je zároveň zařazena do komunikace k danému klientovi. Vzhledem k tomu, že detail klienta je dostupný prakticky na většině ostatních dokladech, je tak možné odeslat zprávu téměř z jakéhokoli místa.

Obr. 6 - Vytvoření nové e-mailové nebo SMS zprávy na detailu klienta.

Obr. 6 - Vytvoření nové e-mailové nebo SMS zprávy na detailu klienta.


V dialogu pro editaci e-mailu nebo SMS lze zvolit šablonu, která do zprávy doplní předmět, text zprávy a třeba i přílohy. Takto předpřipravenou zprávu lze samozřejmě plně editovat a doplňovat. Poté jí lze rovnou odeslat anebo jen uložit a později jí ze seznamu Komunikace (viz výše) odeslat.

Takto vytvořené zprávy jsou automaticky přiřazeny k danému klientovi jsou kdykoli později k dispozici.

Obr. 7 - Dialog pro editaci e-mailu. Vytvoření zprávy pomocí šablony.

Obr. 7 - Dialog pro editaci e-mailu. Vytvoření zprávy pomocí šablony.

Zobrazení komunikace konkrétního klienta

Ke každému kontaktu v adresáři lze zobrazit jeho případnou komunikaci. Slouží k tomu akce „Zobrazit komunikaci aktuálně vybraného klienta“. Poté se otevře okno Komunikace, ve kterém jsou vyfiltrované všechny zprávy ze všech agend které byly danému klientovi odeslány.

Obr. 8 - Zobrazení komunikace aktuálně vybraného klienta.

Obr. 8 - Zobrazení komunikace aktuálně vybraného klienta.