Nastavení komunikace s Komerční bankou

ContOS podporuje načítání pohybů na účtu pomocí aplikace Přímý kanál nebo načtením datového souboru. 

Stahování transakcí Komerční banka – Přímý kanál

Pomocí přímého kanálu lze automatizovaně stahovat informace o transakcích na bankovním účtu. Přímý kanál se zřizuje jako služba k běžnému účtu KB. Postup pro jeho aktivaci je uveden na stránkách Komerční banky zde:

https://www.kb.cz/cs/ostatni/nase-aplikace/aplikace/primy-kanal

Ke stahování transakcí je zapotřebí nainstalovat klientskou aplikaci PKKB a nakonfigurovat jí dle návodu. Návod i odkaz ke stažení aplikace Přímý kanál naleznete zde:

https://www.kb.cz/cs/podpora/bankovnictvi-a-nastroje/jak-nainstalovat-sluzbu-primy-kanal

Pro zprovoznění je zapotřebí získat:

- ID subjektu, které naleznete na smlouvě o poskytování přímého bankovnictví

- firemní certifikát

- heslo k firemnímu certifikátu

Obr. 1 - Nastavení komunikace s Přímým kanálem Komerční banky.

Obr. 1 - Nastavení komunikace s Přímým kanálem Komerční banky.

1 - Výběr komunikačního kanálu pro podporované banky

2 - Výběr složky, ze které bude ContOS číst datové soubory s transakcemi.

3 - Výběr složky, do které bude ContOS ukládat datové soubory s příkazy k platbě (a ze které si je bude načítat služba Přímý kanál KB)

4 - Umístění aplikace Přímý kanál (zde je zobrazeno výchozí umístění).

5 - Další parametry, se kterými je služba spouštěna. Doporučujeme ponechat výchozí.