Jak vytvořit dobropis (opravný daňový doklad)?

V modulu fakturace klikněte na šipku pod tlačítkem Nový doklad a zvolí se volba "Opravný daňový doklad".