Instalace na server

Nejprve nainstalujeme ContOS pomocí standardního instalátoru (ContOS_full.exe).

Počítač, na kterém je umístěna databáze, resp. instalován databázový server MS SQL Server, musí být dostupný z ostatních počítačů v rámci lokální sítě.

Aplikační složka ContOSu (např.C:\ContOS) musí být nasdílená s oprávněním čtení i zápisu.

Obr. 1 - Nastavení aplikační složky ContOSu ke sdílení.

Obr. 1 - Nastavení aplikační složky ContOSu ke sdílení.


MS SQL Server musí být nakonfigurován tak, aby komunikoval pomocí statického portu 1433. Na firewallu musí být povoleny tyto porty pro komunikaci s MS SQL Serverem:

  • port 1433 (protokoly TCP a UDP):povolena příchozí komunikace pro místní síť
  • port 1434 (protokol UDP): povolena příchozí komunikace pro místní síť

Poznámka: Otevření těchto portů a nastavení výchozího portu SQL Serveru provádí instalátor aplikace ContOS.

Obr. 2 - Nastavení komunikačních portů pro MS SQL Server.

Obr. 2 - Nastavení komunikačních portů pro MS SQL Server.


V konzoli pro konfiguraci SQL serveru je potřeba zkontrolovat nastavení dle obrázku, tzn. TCP/IP Enabled  a vlastnost IP All/ TCPPort na 1433 (popř. podle potřeby, jen je nutné zajistit jeho povolení na firewallu)

Zdroje:

https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/cc646023%28v=sql.100%29.aspx

https://technet.microsoft.com/cs-cz/library/ms175043%28v=sql.100%29.aspx