Instalace klientských stanic v lokální síti

Počítače,který budou přistupovat k serveru, musejí být nakonfigurovány podle následujících pokynů.

1) Připojit síťovou jednotku, která bude mít na všech počítačích stejné písmenko.Např. síťová složka \\server\contos bude připojena jako jednotka X:.

Obr. 1 - Nastavení sdílené aplikační složky.

Obr. 1 - Nastavení sdílené aplikační složky.

2) Spustí se instalátor klientské části. Tento instalátor je umístěn v kořenové složce aplikace, tedy např. \\server\contos\ContOS_klient.exe

Obr. 2 - Spuštění instalátoru na klientské stanici.

Obr. 2 - Spuštění instalátoru na klientské stanici.

3) Během instalace si instalátor vyžádá cestu ke spustitelnému souboru aplikace(contos.exe), aby pro něj vytvořil na ploše zástupce. Spustitelný soubor vyberte na připojené jednotce (zde např. X:), celá cesta bude tedy X:\contos.exe

4) Instalátor nainstaluje i podpůrné knihovny pro připojení k databázi

Po skončení instalace je ContOS připraven k používání.