Generování vyúčtování komisních smluv

Vytváření vyúčtování komisní smlouvy se provádí pomocí průvodce. Ten může být vyvolán ze seznamu komisních smluv a ze seznamu vyúčtování.

Generování vyúčtování se může provádět ze dvou míst:

1) označením jedné nebo více smluv, které mají být vyúčtovány, resp. na kterých dojde k vrácení zboží komitentovi (menu Akce/Hromadné vyúčtování), nebo

Obr. 1 - Hromadné generování vyúčtování ze seznamu komisních smluv


2) jednotlivě založením nového vyúčtování ze záložky "Vyúčtování" na komisní smlouvě.

V obou případech se zobrazí stejný průvodce, který obsahuje jednu nebo více komisních smluv, které obsahují nějaké položky či náklady k vyúčtování anebo zboží, které lze vrátit komitentovi. Pokud daná komisní smlouva nic takového neobsahuje, nebude v průvodci zobrazena vůbec.

Obr. 2 - Výběr položek k vyúčtování nebo vrácení