Generování úhrad, příkazů a komunikace

V rámci generování vyúčtování je možné zároveň vygenerovat související doklady, tzn. v případě bezhotovostní úhrady můžete rovnou připravit příkaz k úhradě, který lze poté poslat ke zúčtování do vaší banky anebo také vygenerovat příslušnou úhradu vyúčtování.

Dále lze vygenerovat potřebnou komunikaci s klientem-komitentem jako je např. odeslání avíza o připraveném vyúčtování pomocí SMS nebo zaslání dokladu o vyúčtování e-mailem. Vyúčtování je samozřejmě možné také vytisknout na tiskárně. 

Výhodou je, že všechny tyhle operace lze provést v jednom sledu a to buď rovnou v okamžiku generování vyúčtování anebo dodatečně, nad již existujícími vyúčtováními.

Obr. 1 - Nastavení tisku, generování e-mailu a SMS

Obr. 2 - Generování úhrady a bankovního příkazu k úhradě.


Pokud je během zpracování vygenerována nějaká komunikace (e-mail, SMS), je zobrazeno okno s vygenerovanými zprávami a je možné si je prohlédnout a odeslat, popř. jejich odeslání odložit.

Na závěr je zobrazen log akcí, kde je shrnutý průběh celého zpracování.

Obr. 3 - Log akcí s průběhem zpracování.