Komunikace

Na kartě Komunikace lze nastavit připojovací údaje k poštovnímu serveru, vybrat šablony e-mailů, které budou odesílány zákazníkům a nastavení parametrů pro avízo o změně ceny sledovaného zboží (hlídací pes).

Obr. 1 - Nastavení parametrů Komunikace v e-shopu.

Obr. 1 - Nastavení parametrů Komunikace v e-shopu.


Nastavení SMTP

V této sekci se nastavují připojovací údaje k SMTP serveru, přes který se odesílají veškeré e-maily z e-shopu. Více informací o nastavení SMTP naleznete v samostatném článku.

Šablony e-mailů

V této sekci se přiřazují šablony e-mailů, které se budou odesílat, pokud nastane dané událost: přijetí objednávky, registrace klienta, změna hesla a podobně. Více informací o šablonách e-mailů naleznete v samostatném článku.

Avíza o změně ceny zboží

Zákazníci mají možnost zařadit si vybrané zboží do sledování a v okamžiku, kdy u něj dojde ke změně ceny, je mu odeslána e-mailová zpráva s avízem. V této sekci lze nastavit šablonu e-mailu, který se bude v takovém případě zákazníkovi odesílat a nastavit interval, během kterého bude probíhat kontrola ceny a zároveň odeslání avíza.

Dále lze omezit počet avíz, které budou v rámci jednoho dne zákazníkovi odeslány. Pokud je dotčených produktů více, jsou v vždy odeslány najednou v rámci jednoho avíza.