Zásilkovna

Import dat o zásilkách se do systému Zásilkovny provádí pomocí datového souboru CSV. Tento soubor lze v ContOSu vygenerovat v modulu Expedice a po přihlášení do vašeho účtu na https://www.zasilkovna.cz/login tento soubor načíst.

Nastavení v ContOSu

V menu Expedice/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem Zásilkovny. Zásilkovna vám po registraci přidělí API klíč a heslo pro podávání zásilek. 

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci se Zásilkovnou.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci se Zásilkovnou.

Nastavení na straně dopravce

Na stránkách dopravce je potřeba se zaregistrovat a zažádat o přidělení klíče pro komunikaci. Podrobnosti lze získat na tomto odkazu: http://www.zasilkovna.cz/registrace-eshopu

Postup při podání zásilek z ContOSu

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Export zásilek pro Zásilkovnu.

3) Dále postupujeme dle pokynů dopravce.

Načtení zaplacených dobírek

Z klientské aplikace Zásilkovny lze ze sekce Fakturace stáhnout výpis doručených zásilek ve formátu CSV (existují verze v3, v4 a v5 - ContOS podporuje kteroukoli z nich) a načíst platby za dobírky jako výpis z účtu a přiřadit jej daným objednávkám. Tímto způsobem lze automatizovat evidenci úhrad dobírek podobně jako úhrad došlých na bankovní účet.