PPL

ContOS umožňuje vytvářet datové soubory se seznamem zásilek pro elektronické podání k přepravě prostřednictvím společnosti  PPL CZ s.r.o.. ContOS také dokáže on-line přebírat stav doručení podaných zásilek a automaticky zapisovat časy doručení, hmotnosti zásilek a umožňuje rychlý on-line náhled na detail zásilky, tak jak je evidována v klientském systému PPL.

Aby bylo možno těchto služeb využít, je nutné mít přístup do klientského rozhraní pro zákazníky společnosti PPL CZ s.r.o. na adrese https://klient.ppl.cz. Informace o zřízení přístupu získáte na webu dopravce https://www.ppl.cz.

Nastavení v ContOSu

V menu Expedice/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem PPL. Adresy webových služeb jsou již přednastaveny a zpravidla není důvod je měnit. Důležité je však vyplnit identifikační kód, který přiděluje PPL.

Nastavení v klientském rozhraní PPL

Obr. 1 - Nastavení importu v rozhraní PPL.

Obr. 1 - Nastavení importu v rozhraní PPL.

Postup při podání zásilek

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Vytvořit export pro PPL. Vznikne soubor pplRRRRMMDDHHMM.csv, který uložíme do libovolné složky.

3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné stránky v systému PPL, kde se provede načtení a validace tohoto vygenerovaného souboru. 

Obr. 2 - Import zásilek v PPL.

Obr. 2 - Import zásilek v PPL.

4) Nejprve zvolíme nastavení importu, které jsme si předtím vytvořili. Pokud jste zachovali stejný název, objeví se v seznamu položka „Import ContOS“ (příště již bude přednastaveno automaticky a tento krok můžeme vynechat).

5) Pomocí tlačítka Procházet vyberte soubor, který ContOS před chvílí vygeneroval (má koncovku CSV) a stiskněte tlačítko Vlož. Dojde k načtení Vašich zásilek a k jejich validaci – kontrole. Postupujte podle pokynů systému PPL.

Obr. 3 - Výsledek importu v PPL.

Obr. 3 - Výsledek importu v PPL.