Pošta bez hranic

Import dat o zásilkách se do systému Pošta bez hranic provádí pomocí datového souboru CSV. Tento soubor lze v ContOSu vygenerovat v modulu Expedice a po přihlášení do vašeho účtu na www.postabezhranic.cz tento soubor načíst.

Nastavení v ContOSu

V menu Expedice/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem Pošty bez hranic. Adresy webových služeb jsou již přednastaveny a zpravidla není důvod je měnit. Důležité je však vyplnit adresu pro načtení stavů doručení, kterou na vyžádání přiděluje PBH.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s PBH.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s PBH.

Nastavení na straně dopravce

Aby bylo možno toto provést, je potřeba provést drobné úpravy v nastavení účtu. Po přihlášení do účtu klikněte v levém menu na odkaz Poslat zásilky a poté na Nastavení CSV importu.

Obr. 2 - Konfigurace komunikace v klientském účtu PBH.

Obr. 2 - Konfigurace komunikace v klientském účtu PBH.


Následující tabulku vyplňte podle obrázku a stiskněte tlačítko Uložit. Tím je vše potřebné nastaveno pro správné načtení CSV souboru z ContOSu.

Obr. 3 - Nastavení CSV importu v klientském účtu PBH.

Obr. 3 - Nastavení CSV importu v klientském účtu PBH.

Postup při podání zásilek z ContOSu

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Export zásilek pro Poštu bez hranic. Ve složce pro datový export vznikne soubor pbhRRRRMMDDHHMM.csv.

3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné stránky v systému PBH, kde provedete načtení tohoto vygenerovaného souboru.

Obr. 4 - Nahrání importního datového souboru v klientském účtu PBH.

Obr. 4 - Nahrání importního datového souboru v klientském účtu PBH.

4) Po načtení souboru můžete vložené údaje zkontrolovat a popř. ještě upravit. Po odeslání si vytisknete etikety pro polepení balíků.