GLS

Komunikace s dopravcem GLS probíhá pomocí jeho vlastní aplikace GLS Connect. Tato aplikace při svém spuštění prohledá nastavenou datovou složku a vyhledá v ní soubory s daty zásilek, ze kterých pak umožní vytisknout štítky a odeslat data do centrály.

Nastavení v ContOSu

V menu Expedice/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem GLS. Důležité je správné nastavení komunikační složky pro datový soubor zásilek. Z této složky pak program GLS Connect čerpá údaje o zásilkách.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s GLS.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s GLS.

Nastavení na straně dopravce: aplikace GLS Connect

1) Nejprve je potřeba od společnosti GLS získat číselnou řadu, podle které jsou číslované podávané zásilky.

2) Nainstalovat klientskou aplikaci GLS Connect. Návod a odkaz ke stažení je na http://help.gls-czech.cz/gls_connect_navod/

3) Provést základní nastavení aplikace GLS Connect a naimportování přiděleného rozsahu podacích čísel. Import je nutno provést do 14 dní od doručení souboru s číselnou řadou.

4) GLS Connect je třeba nastavit na automatický příjem údajů o zásilkách. Funguje to tak, že do vybrané složky ContOS exportuje datový soubor (CSV), ze kterého si GLS Connect automaticky načítá údaje pro tisk štítků a podání zásilek.

5) Nastavení údajů o odesílateli

6) Nastavení odesílání e-mailů (SMTP)

7) Data aplikace se ukládají na SQL server (ideálně použít SQL server, kde je umístěna databáze ContOSu). Z bezpečnostního hlediska je vhodné této databázi vytvořit na SQL zvláštního uživatele, který má přístup pouze do ní.

Postup při podání zásilek z ContOSu

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Export zásilek pro GLS.

3) Spustíme aplikaci GLS Connect, která si načte data, která jsme právě vyexportovali. Dále pokračujeme dle pokynů této aplikace.