Česká pošta

Import dat o zásilkách se do systému České pošty provádí pomocí datového souboru CSV. Tento soubor lze v ContOSu vygenerovat v modulu Expedice a po přihlášení do vašeho účtu na https://www.postaonline.cz/rap/prihlaseni tento soubor načíst.

Nastavení v ContOSu

V menu Expedice/Dopravci je nutno nastavit základní údaje pro komunikaci s klientským systémem České pošty. Česká pošta vám přidělí číselnou řadu pro podávané zásilky, které se skládá z prefixu (dle smlouvy s ČP) a koncovky, která značí typ podavatele. 

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s Českou poštou.

Obr. 1 - Nastavení parametrů v ContOSu pro komunikaci s Českou poštou.

Nastavení na straně dopravce

Informace pro on-line podání naleznete na stránkách dopravce https://www.postaonline.cz/podani-online

Postup při podání zásilek z ContOSu

1) Pomocí hromadného zpracování objednávek nebo jednotlivě z prodejních dokladů vygenerujeme záznamy do modulu Expedice.

2) V modulu Expedice označíme ty zásilky, které chceme poslat a z menu Akce zvolíme Export zásilek pro Českou poštu. Ve složce pro datový export vznikne soubor cpRRRRMMDDHHMM.csv.

3) Po uložení souboru ContOS nabídne automatické otevření příslušné stránky v systému České pošty, kde provedete načtení tohoto vygenerovaného souboru.

4) Po načtení souboru můžete vložené údaje zkontrolovat a popř. ještě upravit. Po odeslání si vytisknete etikety pro polepení balíků.