Komunikace. Vygenerování e-mailů, SMS a tisk.

V rámci průvodce hromadným zpracováním dodatků je možné vygenerovat potřebnou komunikaci s klientem-komitentem jako je např. odeslání avíza o připraveném dodatku pomocí SMS nebo zaslání dodatku e-mailem. Dodatek je samozřejmě možné také vytisknout na tiskárně. 

Výhodou je, že všechny tyhle operace lze provést v jednom sledu a to buď rovnou v okamžiku generování dodatku anebo dodatečně, nad již existujícími dodatky.


Pokud je během zpracování vygenerována nějaká komunikace (e-mail, SMS), je zobrazeno okno s vygenerovanými zprávami a je možné si je prohlédnout a odeslat, popř. jejich odeslání odložit.

Na závěr je zobrazen log akcí, kde je shrnutý průběh celého zpracování.


Obr. 1 - Log akcí s průběhem zpracování.