Dobropis, opravný daňový doklad

Pokud je faktura zaplacena nebo zaúčtována, nelze ji vyřadit z účetní evidence pouhým stornováním/smazáním dokladu, ale musí se na ni vystavit dobropis, čili opravný daňový doklad.

Dobropis se vystavuje k vydané k faktuře na stejnou částku, na jakou byla vystavena faktura, ale účtuje se s opačným znaménkem. Při účtování tak dojde k vyrovnání faktury a dobropisu.

Dobropisovat lze však také jen část faktury, zejména pokud např. dojde k vrácení/reklamování části dodaného zboží. ContOS zároveň umožňuje při pořizování dobropisu označit zboží, které se naskladní zpět na sklad.

Vytvoření dobropisu

V modulu fakturace vyhledejte doklad, který chcete dobropisovat. Poté klikněte na šipku pod tlačítkem Nový doklad a zvolte "Opravný daňový doklad".

Obr. 1 - Vytvoření dobropisu.

Obr. 1 - Vytvoření dobropisu.


Objeví se dialog, ve kterém zaškrtněte všechny položky, které chcete dobropisovat a také, zda se tyto položky budou vracet na sklad.

Obr. 2 - Výběr položek do dobropisu.

Obr. 2 - Výběr položek do dobropisu.

Poté se zobrazí okno s vytvořeným dobropisem, ve kterém můžete upravit další náležitosti jako např. datum splatnosti, způsob platby apod.

Obr. 3 - Detail dobropisu

Obr. 3 - Detail dobropisu

Obr. 4 - Tisková sestava opravný daňový doklad - Dobropis.

Obr. 4 - Tisková sestava opravný daňový doklad - Dobropis.