Číselné řady

Nastavení a správa pro automatické číslování dokladů a záznamů. Číselník je dostupný na kartě Nastavení a servis v menu Ostatní číselníky.

V aplikaci se používají pouze ty číselné řady, které jsou aktivní.

Správa číselných řad.

Správa číselných řad.

Definice číselné řady

Číselná řada se skládá z prefixu a čísla, které je navyšováno při uložení každého dokladu. Prefix se může skládat z alfanumerických znaků, může obsahovat pomlčky, podtržítka, velká, malá písmena a číslice. Pořadové číslo může být volitelně doplněno zprava nulami na požadovaný počet znaků. Na obrázku níže pak bude mít další komisní smlouva podle této definicie číslo KS-01-0316.

Definice číselné řady.

Definice číselné řady.

Výběr číselné řady při pořizování dokladu

Při zakládání nového dokladu nebo smlouvy je možnost z výklopného seznamu vybrat požadovanou číselnou řadu, dle které bude dokladu po uložení vygenerováno jeho číslo.

Výběr číselné řady na dokladu.

Výběr číselné řady na dokladu.

Přiřazení číselných řad uživatelům

Pro každou oblast dokladů a smluv lze nadefinovat více číselných řad a ty pak přiřazovat uživatelům aplikace. Jeden uživatel může používat i více číselných řad a přepínat se mezi nimy. Přitom platí, že každý uživatel musí mít přiřazenou alespoň jednu číselnou řadu. Na příkladu níže vidíme, že daný uživatel bude mít k dispozici také dvě různé číselné řady pro komisní smlouvy (KS-pobočka 01 a KS-pobočka 02).

Přiřazení číselných řad uživatelům aplikace.

Přiřazení číselných řad uživatelům aplikace.