Při zobrazení nebo tisku sestavy se objeví chybové hlášení "Canvas does not allow drawing."

Problém nastane, pokud není v systému nainstalována žádná tiskárna nebo je tam pouze Fax. Nainstalujte libovolnou "běžnou" tiskárnu a nastavte jí jako výchozí.